Evenimente de impact in lumea teologica si transdisciplinar, stiinta si teologie.
CiocanTudorCosmin research
Evenimente / News
Botezul, cununia si familia sunt trei mari teme ale teologiei dogmatice prin care este structuratã via?a Bisericii însãsi. "…Toti câti am fost botezati în Iisus Hristos, am fost botezati în moartea Lui, …am fost îngropati împreunã cu El, pentru ca, dupã cum Hristos a înviat din morti prin slava Tatãlui, tot asa si noi sã trãim o viatã nouã." (Romani VI, 3-4). Botezul dezvãluie, deci, Bisericii taina cea mai profundã a existentei umane si anume cã omul vine pe lume si trãieste nu în orizontul închis al lumii materiale, al cãrei capãt este moartea, ci în perspectiva spiritualã a învierii generale care va avea loc prin Hristos la sfârsitul timpurilor. Aceastã mare tainã este prefiguratã încã din Vechiul Testament când umanitãtii i-a fost descoperit faptul cã "Dumnezeu l-a fãcut pe om dupã chipul Sãu; l-a fãcut dupã chipul lui Dumnezeu parte bãrbãteascã si parte femeiascã…" (Genezã I, 27). Omul a fost creat, asadar, sã dezvãluie prin însãsi constitutia sa chipul nemuritor al lui Dumnezeu, sã aspire prin toti porii fiintei sale la conditia divinã a vesniciei. Atentie însã: aceastã destinatie n-a fost rezervatã doar bãrbatului, ci, conform Scripturii, ea a fost extinsã si asupra femeii...
Arhiva
Website Themes by furnici
science&theology
Facultatea de Teologie din Constanþa a organizat a Simpozionul international "SFINTELE TAINE SI FAMILIA CRESTINÃ"
Keep Reading >>
Participanti
Alaturi de cadrele didactice titulare pe disciplinele Teologie dogmatica si misiologie ale Facultãtii noastre din Constanta, au mai participat la acest Simpozion musafiri din Grecia si, bineinteles, din celelalte facultati de teologie din tara.

1. IPS Teodosie (Facultatea de Teologie din Constanta)
2. Prof. Dr. Nikolaos IOANNIDIS, Facultatea de Teologie Ortodoxã Atena
3. lector Marina KOLOVOPULU, Facultatea de Teologie Ortodoxã Atena
4. lect. Dr. Nicolae XIONIS, Facultatea de Teologie Ortodoxã Atena
5. Pr. Prof. Dr. Vasile Citirigã (Facultatea de Teologie din Constanta)
6. Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea (Facultatea de Teologie din Constanta)
7. Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru IONIÞÃ, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
8. Pr. Conf. Univ. Dr. Claudiu COTAN, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
9. Pr. Lector. Univ. Dr. Dumitru COLOTELO, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
10. Pr. Lect. Dr. Ilie MELNICIUC-PUICA, Facultatea de Teologie Ortodoxã Iaºi
11. Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile NECHITA, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
12. Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe PETRARU, Facultatea de Teologie Ortodoxã Iaºi
13. Pr. Asist. univ. dr. Nicolae-Rãzvan STAN, Facultatea de Teologie Ortodoxã Craiova
14. Pr. Asist. Dr. Dragos Bãlan (Facultatea de Teologie din Constanta)
15. Pr. Prof. Dr. George Istodor (Facultatea de Teologie din Constanta)
16. Pr. Prof. Dr. Vasile Nechita (Facultatea de Teologie din Constanta)
17. Pr. Prof. Dr. Mihai Himcinschi (Facultatea de Teologie din Alba Iulia)
18. Asist. Dr. Ciprian TOROCZKAI, Facultatea de Teologie Ortodoxã Sibiu
19. dr. Ioan Marian CROITORU, Facultatea de Teologie Ortodoxã Târgoviºte
20. Pr. Asist. Univ. drd. Tudor PARASCHIV, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
21. Pr. Conf. Vasile Miron (Facultatea de Teologie din Constanta)
22. Pr. Asist. Univ. Dr. Cosmin Tudor CIOCAN, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
23. Prep. drd. Ionuþ CHIRCALAN, Facultatea de Teologie Ortodoxã Constanþa
24. Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae BRÂNZEA, ºef catedrã Facultatea de Teologie Ortodoxã Piteºti
25. Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu DUMITRAªCU, Decanul Facultãþii de Teologie Ortodoxã Oradea
26. Pr. lect. univ. Mihail SPÃTARELU


17- 19 OCTOMBRIE 2011
Lucrarile Simpozionului in volumul publicat >>
Simpozion „ªtiinþã ºi religie. Conflict sau convergenþã?”. CONSTANTA, noiembrie 2005
AL IV - LEA COLOCVIU NATIONAL DE TEOLOGIE DOGMATICA ORTODOXA CONSTANTA 4 - 6.09.2012
Simpozion international "Ortodoxia româneascã ºi rolul ei în miºcarea ecumenicã". CONSTANTA, iulie 2006
Simpozion international "Sfantul Maslu-Taina însanatosirii vietii sufletesti si trupesti si modalitate de pastoratie a bolnavilor". CONSTANTA, iulie 2006
Simpozion international "SFINTELE TAINE SI FAMILIA CRESTINÃ". Vatra-Dornei, octombrie 2011
Simpozion international "Simbolul de credinþã Niceo-Constantinopolitan". Vatra-Dornei, noiembrie 2010
View All Reviews >>