Evenimente de impact in lumea teologica si transdisciplinar, stiinta si teologie.
CiocanTudorCosmin research
Evenimente / News
Dupã cum stim cu totii, anul acesta este consacrat Tainei Sfântului Maslu si la nivelul învãtãmântului teologic superior din întreaga Patriarhie Românã, se organizeazã simpozioane, se întocmesc studii si se elaboreazã lucrãri stiintifice axate pe aceastã temã de referintã si de mare actualitate
Luând cunostintã de acest act, Facultatea noastrã de Teologie Ortodoxã din Constanta, receptivã totdeauna la mesajele si activitãtile culturale si religioase de mare anvergurã, desfãsurate atât pe plan local, cât si la nivel national, si-a exprimat si anul acesta optiunea de a convoca un simpozion la Mãnãstirea Arinii Dornei (Jud. Suceava), dedicat Sfântului Maslu-temã generalã, dar totodatã si complexã prin varietatea si profunzimea ideilor si notiunilor abordate, orientate sistematic si metodic pe profilul si specificul disciplinelor teologice, pe latura canonicã s practicã a slujirii sacerdotale, pe terenul pastoral-misionar si, nu în ultimul rând, pe viziunea si perspectiva interconfesionalã si interreligioasã a contextului în care ne aflãm.
Arhiva
Website Themes by furnici
science&theology
Facultatea de Teologie a organizat Simpozionul international "Sfantul Maslu-Taina însanatosirii vietii sufletesti si trupesti si modalitate de pastoratie a bolnavilor"
Keep Reading >>
Participanti
Alaturi de cadrele didactice ale celor 3 Departamente ale Facultãtii noastre din Constanta, au mai participat la acest simpozion musafiri din Grecia, din Ucraina si, bineinteles din alte facultati de teologie din tara.
Simpozion ªtiinþã ºi religie. Conflict sau convergenþã?”. CONSTANTA, noiembrie 2005
AL IV - LEA COLOCVIU NATIONAL DE TEOLOGIE DOGMATICA ORTODOXA CONSTANTA 4 - 6.09.2012
Simpozion international "Ortodoxia româneascã ºi rolul ei în miºcarea ecumenicã". CONSTANTA, iulie 2006
Simpozion international "Sfantul Maslu-Taina însanatosirii vietii sufletesti si trupesti si modalitate de pastoratie a bolnavilor". CONSTANTA, iulie 2006
Simpozion international "SFINTELE TAINE SI FAMILIA CRESTINÃ". Vatra-Dornei, octombrie 2011
Simpozion international "Simbolul de credinþã Niceo-Constantinopolitan". Vatra-Dornei, noiembrie 2010
View All Reviews >>