Educatia religioasa pe care noi o facem studentilor în facultatile de teologie (precum si elevilor în liceele teologice) are ca obiect predarea (gr. "paradosis") unui bagaj minim de învataturi revelate despre Dumnezeu, lume si om, urmat apoi de modul cel mai eficient si mai potrivit de a marturisi (gr. martyria) aceasta învatatura în lumea de astazi atât de plina de prejudecatile ei moderne.

În aceasta pagina studentii Facultatii de Teologie Constanta vor gasi cursurile si materialele necesare pentru pregatirea examenelor, iar la booking vor gasi programarea examinarii, urmând ca dupa examinare sa gaseasca tot pe aceasta pagina rezultatele stradaniilor lor.
Activitatea didactica
PROGRAMA ANALITICA
pe teme de teologie dogmatica, misiologie si teologie fundamentala.
Prezenta la Curs / Seminar
PLANIFICAREA EXAMENELOR
Website Themes by furnici
science&theology
Subiecte pentru Licenta
GHID pentru alcatuirea lucrarilor stiintifice
Articole pentru STUDENTI
Articole pentru DOCUMENTARE
Teme de SEMINAR
Teme pentru CURS
Vezi obligativitatea prezentei minime pentru acceptarea examinarii.
Teologie pastorala, anul III. Teologie fundamentala
REZULTATELE EXAMENELOR
CONDITII pentru ABSOLVIREA cursului
Semestrul 1
Semestrul 2
PROGRAMA ANALITICA
Prezenta la Curs / Seminar
PLANIFICAREA EXAMENELOR
Teme pentru SEMINAR
Teme pentru CURS
Vezi obligativitatea prezentei minime pentru acceptarea examinarii.
Teologie didactica, anul II. Teologie Dogmaticã ºi Simbolicã
REZULTATELE EXAMENELOR
CONDITII pentru ABSOLVIREA cursului
PROGRAMA ANALITICA
Prezenta la Curs / Seminar
PLANIFICAREA EXAMENELOR
Teme pentru SEMINAR
Teme pentru CURS
Vezi obligativitatea prezentei minime pentru acceptarea examinarii.
Teologie didactica, anul II. Misiologie ºi ecumenism
REZULTATELE EXAMENELOR
CONDITII pentru ABSOLVIREA cursului
TP 3, T.F.
TD 2, Dogmatica
TD 2, Misiologie
TD 3, T.F.
MS 1, constituirea Bisericii
PROGRAMA ANALITICA
Prezenta la Curs / Seminar
PLANIFICAREA EXAMENELOR
Teme pentru SEMINAR
Teme pentru CURS
Vezi obligativitatea prezentei minime pentru acceptarea examinarii.
Teologie didactica, anul III. Teologie fundamentala
REZULTATELE EXAMENELOR
CONDITII pentru ABSOLVIREA cursului
PROGRAMA ANALITICA
Prezenta la Curs / Seminar
PLANIFICAREA EXAMENELOR
Teme pentru SEMINAR
Teme pentru CURS
Vezi obligativitatea prezentei minime pentru acceptarea examinarii.
MASTER SISTEMATICA, anul I. Constituirea sacramentalã a Bisericii
REZULTATELE EXAMENELOR
CONDITII pentru ABSOLVIREA cursului
LINKURI UTILE
Teologia pentru azi
Portalul Credo.ro
Portal creºtin-ortodox
Resurse filosofie - descarcare free
FACULTATI DE TEOLOGIE
Facultatea de teologie BUCURESTI
Facultatea de teologie ORADEA
Facultatea de teologie SIBIU
Facultatea de teologie IASI
Facultatea de teologie CONSTANTA
Facultatea de teologie GRECO-CATOLICA
Facultatea de teologie ARAD
Facultatea de teologie CRAIOVA
Facultatea de teologie TARGOVISTE
Facultatea de teologie ALBA-IULIA
Facultatea de teologie REFORMATA
Institutul PENTICOSTAL
Facultatea de teologie TIMISOARA
Facultatea de teologie ROMANO-CATOLICA
Teologia pentru azi
Teologia pentru azi
Teologia pentru azi
Teologia pentru azi
CONDITII pentru ABSOLVIREA cursului
Media de absolvire se calculeaza, prin ponderare, astfel:
Tip activitate
Curs
• rãspunsurile la examen/colcviu (evaluare finalã)
• testarea periodicã prin lucrãri de control
• prezenta la cursuri (minim 3 obligatoriu)
Pondere din nota finalã
Seminar
Standarde minime de performanþã:

1. Descifrarea ºi studiul notiþelor de curs. CUNOAªTEREA ªI EXPUNEREA SISTEMATICÃ A NOTIÞELOR
2. Pregãtirea unei prezentãri orale
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Însuºirea minimã a noþiunilor, conceptelor ºi informaþiilor cu caracter general specifice studiilor moderne prezentate la curs/seminar.
• activitãþi gen teme/ referate / eseuri /
• testarea continuã pe parcursul semestrului
• verificarile fãcute pe parcurs (pregatire teme, raspunsuri si participare activa)
• lucrare scrisã la jumãtatea programei
20 %
10 %
10 %
10 %
20 %
20 %
10 %
Norme de tehnoredactare
REVISTE TEOLOGICE
Studii teologice
Basileia
TEOLOGIA - Arad
ARHIVA - Revista teologica
Studia Theologia Catholica
INTER - studii religioase
Mitropolia Ardealului
Analele teologice IASI
Orizonturi teologice - Arad
Jurnal teologic - baptist
Teologie si viata - Moldova
C.E.E.O.L - online library
Semestrul 1
Semestrul 2
Semestrul 1
Semestrul 2
Semestrul 1
Semestrul 2
Semestrul 1
Semestrul 2
Semestrul 1
Semestrul 2
Semestrul 1
Semestrul 2
Semestrul 1
Semestrul 2
Semestrul 1
Semestrul 2
Semestrul 1
Semestrul 2